Dětem v nouzi jsme přispěli částkou již:
32 780 220 Kč
15.1
2024

Příspěvek pro organizaci Amalthea, která pečuje o duševní zdraví dětí

DAROVALI JSME 30 000 Kč

Částka 30 000 Kč bude využita na zajištění terapeutické péče pro děti, které zažily ztrátu, týrání nebo odmítnutí vlastními rodiči. To je trauma, se kterým se dítě nedokáže samo vyrovnat a včasná terapeutická péče se osvědčila jako efektivní pomoc. Dítěti vrací normální dětství, život a schopnost navazovat vztahy.

Děti potřebují rodinu!

Amalthea z. s. je nestátní nezisková organizace působící v Pardubickém kraji.
Poskytujeme sociální, vzdělávací a terapeutické služby rodinám s dětmi a zajišťujeme výkon sociálně-právní ochrany dětí. Předcházíme umísťování dětí mimo jejich vlastní rodinu. Doprovázíme náhradní rodiny.  Nabízíme vzdělávání pro odbornou i laickou veřejnost. Zavádíme inovativní metody práce s rodinou a dítětem do praxe. Podporujeme organizace, které se danou oblastí zabývají.

Napište nám