Dětem v nouzi jsme přispěli částkou již:
31 770 181 Kč
3.6
2022

Přispěli jsme na automobil pro hendikepovaného Dominika

DAROVALI JSME 5000 KČ

Přispěli jsme 5.000,- Kč na automobil pro hendikepovaného Dominika

Dominiček má kombinované postižení a trpí řadou vážných onemocnění jako je dětská mozková obrna – triparézní forma, centrální spastická hemiparéza, dysfázie, autismus, ADHD, mentální retardace a také poruchy spánku a aktivity.  V běžném životě ho toto omezuje v řadě situací, má špatnou rovnováhu a koordinaci pohybu.

Napište nám