Od počátku roku 2015 jsme již přispěli částkou:
8 485 344 Kč
24.1
2019

Podpořili jsme edukační pobyt dětských diabetiků

Stejně jako v loňském roce, tak i tento rok jsme se rozhodli finančně přispět dětem s onemocněním diabetu.

Děti jsou léčeny inzulínovými injekcemi nebo inzulínovou pumpou, potřebují pravidelnou diabetickou stravu a lékařský dozor, a proto se nemohou účastnit běžných dětských táborů.

Výjmečnost celého tábora spočívá v tom, že se mohou účastnit také rodiče nemocných dětí, případně jejich sourozenci, což integruje celou rodinu v péči o dítě s onemocněním diabetu. 

M&M nadace ráda pomohla svým finačním příspěvkem a věří, že akce bude stejně úspěšná u dětí a rodičů jako v minulých letech.

Napište nám