Od počátku roku 2015 jsme již přispěli částkou:
24 816 129 Kč
18.3
2021

Podpořili jsme dětskou hospicovou léčbu

DAROVALI JSME 10 000 Kč
Finanční podpora pro třetí dětský hospic v ČR.

Dětský lůžkový hospic je zdravotnické zařízení poskytující specializovanou paliativní péči prostřednictvím multidisciplinárního týmu. Zaměřuje se na zlepšení kvality života dětí a mladých lidí se závažným onemocněním, u kterých se neočekává, že budou žít v dospělosti, a jejich rodin. 

Velice rádi jsme přispěli financemi, aby mohli být členové rodiny pohromadě i v těžkých životních situacích.

https://domov-plzen.cz/dekujeme/ 

Napište nám