Od počátku roku 2015 jsme již přispěli částkou:
30 322 481 Kč
20.9
2021

Malé Claudince přispíváme na denní stacionář

DAROVALI JSME 5 000 KČ

Malé čtyřleté Claudince byla diagnostikována Hypochondroplazie – dědičné onemocnění skeletu projevující se malým vzrůstem, zkrácením končetin a makrocefalií. S tím se pojí těžké opoždění řeči, afektivní záchvaty a agresivní projevy chování, výrazné poruchy spánku, dolichocolon s čímž je spojena zácpa a vyprazdňování pomoci klistiru. Trpí také nízkofunkčním autismem. Opoždění vývoje jemné a hrubé motoriky je středně těžké, což má za následek dysbalanci v chůzi, častější pády a nutnost rehabilitace a ortopedické péče. Claudinka tak vyžaduje nepřetržitý dohled.

Neurologem byla Claudince doporučena služba „Raná péče", pravidelně cvičí Vojtovu metodu a dochází na ergoterapii. Veškeré podpůrné terapie jí velmi prospívají, ale jsou pro rodiče finančně náročné (některé pojišťovna nehradí). Maminka potřebuje nastoupit do práce, aby dokázala zabezpečit také další tři Claudinčiny sourozence. Tatínek bohužel o práci díky covidu přišel, ale hledá novou. A protože je nad Claudinkou třeba nepřetržitý zvýšený dohled, kdy často celé noci pořádně nespí, pomůžeme sponzorským darem, aby mohla navštěvovat denní stacionář.

Napište nám