Dětem v nouzi jsme přispěli částkou již:
31 525 181 Kč
24.10
2022

Deset tisíc pro Ondřeje

DAROVALI JSME 10000 KČ

Ondra má kombinované postižení a Kleefstrův syndrom postižení genu emt 1, jako jediný u nás. Syndrom zahrnuje spousty zdravotních problémů. Má atypický autismus, středně těžkou mentální retardaci, Kleefstrův vzácný genetický syndrom, ztrátu sluchu – nosí sluchadla, Perthesovu chorobu. Je po operaci kyčlí, dva roky byl odkázán na kočárek a učil se znovu chodit. To, čím vším si musel za svůj krátký život projít, z něj dělá neskutečného bojovníka. Je to veselý a usměvavý kluk, uzavřený ve svém světě. Peníze budou použity na koupi nového, nebo staršího auta, aby se Ondra snadněji dopravoval do školy.

Napište nám